מוצרים

קובוס התוכנות להנדסה אזרחית ישראל מתמחה בפיתוח, יבוא ובהפצת מגוון רחב של יישומי תוכנה ייחודיות תחום ההנדסה האזרחית.

התוכנות של קובוס המבוססות רובן אוטוקד עוזרות למהנדס לחסוך מזמן עבודתו מעל ל- 50%